1. Antialho
2. Lunnin tie
3. Niemenmaantie
4. Paaskallio
5. Varirahka
6. Niitossuo
7. Palopelto
8. Varijärvi
9. Varijärven lammaslaidun
10. Ruaksankuru
11. Maija-alho
Vestinperko
© Maanmittauslaitos, lupa nro 152/VASU/2001. Aineiston kopiointi ja muu käyttö ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.
Lähestymiskartta Paikannimiluettelo