Alinen luhta

Aline luht / Alises luhdas

Noin 3 hehtaarin kokoinen peltolohko Vasaraisten peltoaukealla, Laurilan talon kohdalla, Ihamo-ojan eteläpuolella. Paikannuspiste (61° 5,218’ N, 21° 35,493’ E) on alueen koilliskulmassa.

Pelto on aikoinaan kuulunut Mäkilän tilaan. Kuusiston tilalla on toinenkin luhta: Ylinen luhta, joka on ylempänä Naerastenojan varrella, Kuusiston talon kohdalla.

Heikki Paavola