Antivainio

Antivaini / -os

Kylätien ja Nällimäentien risteyksen eteläpuolelta alkaen noin 2 hehtaarin peltolohko.

Leo Soukainen