Fridehaka  

/ Fridehaas

Sijaitsee Unajan kylässä, Koijärven etelä- ja pohjoispuolella, paikannuspisteen 61º 4,670’ N, 21° 33,005 E ympärillä. Alueeseen kuuluu peltoa, metsää ja hakamaata.

Päätellen siitä, että sama nimi esiintyy järven molemmin puolin, alue on saattanut olla laajakin. Nimensä alue on saanut Johanna Fredistä ja häntä edeltäneistä suvun jäsenistä, jotka ovat asuneet alueella.

Ennen sotia oli täällä, Unaja-Vasarainen -maantien varressa, hyvin pieni Fride Hannan torppa. Hanna kulki talosta taloon kannellisen korin kanssa ja sai aina jonkun leivonnaisen sinne, ja usein myös lämpimän aterian. Hän ei pitänyt siitä, että häntä kutsuttiin Fride Hannaksi, vaan sanoi , että "Em mää ol mikkä Fride Hanna ko mää ole Johanna Fred".

Leo Soukainen