Hannulan talo

Alkujaan Hannulan talo sijaitsi Vasaraisten kylän keskustassa, nykyistä seurakunnan toimipistettä Lukulaa vastapäätä. Isovihan päättyessä Vasaraisten kuudesta tilasta viisi oli autiona, ja viljelykset ja niityt kasvoivat enimmäkseen metsää. Rakennukset olivat monessa tapauksessa tyystin hävinneet, aika oli tehnyt tehtävänsä. Kolmen pisimpään autiona olleiden kuten Hannulan täytyi 1700 luvulla raivata uudet viljelykset kauemmas kylästä. Vaikka entisten autiotalojen isännät vetosivat sata vuotta aikaisempaan sarkajakoon , ei heille annettu osuuksia vanhoista pelloista. 

Hannulan talo sijaitsi silloin Vasaraisten kylän keskustassa, Kodisjoelle johtavan tien varrella. Kodisjoen tietä ei silloin kylläkään ole ollut vaan Ihamonjokilaakso on ollut upottavaa suota ja kulku mahdollista vain pitkospuita pitkin. Vasaraisten kylän karttapiirros vuodelta 1754 tukee perimätietoa Hannulan talon sijainnista. 

Tämän jälkeen tällä samalla paikalla on ollut vuosikymmeniä Rauman Osuuskaupan Vasaraisten myymälä, jonka Eino Hannulan kertoman mukaan on hänen isänsä Frans Hannula luovuttanut Osuuskaupalle 1900-luvun alussa. Myymälä on purettu 1970-luvulla, toimittuaan useita vuosikymmeniä Vasaraisten asukkaitten ostospaikkana.
 
Täältä Hannulan talo on siirretty Ihamontien varteen, oikealle ennen Soukaisten tien risteystä. Tällaisen talojen siirtelyn paikasta toiseen mahdollisti se, että talot olivat hirsirakenteisia, hirsikehikko voitiin purkaa ja kasata uudelleen uuteen paikkaan. 

Fredrik Isakin poika Hannula rakensi samaisen Ihamontien  varteen uuden talon, jonka omistajana on tällä hetkellä (vuonna 2002) Soukaisten perikunta. Kylän keskustasta siirretty Kylä-Hannulan talo jäi uuden rakennetun talon takia tarpeettomaksi ja näin tämän talon hirsikehikon siirtäminen jatkui 1912 ja osoitteeksi tuli tällöin Syvärauma. Uusi talo rakennettiin näistä vanhoista hirsistä. 

Talon omistaja oli kalastaja Heinonen ja hänen vaimonsa, tyttönimeltään Vännin Hilda. Hilda oli Vasaraisilta kotoisin, ja taisipa hänellä olla jotain siteitä Vasaraisten suuntaan koska talon hirret ostettiin sieltä. Heinosen Hilda eli hyvin iäkkääksi. Kuollessaan vuonna 1987 hän oli 103-vuotias ja tiettävästi silloin Rauman vanhin asukas. Tämä kalastaja Heinosen, Hannulan talon hirsistä rakennettu talo, Syvärauman lahden rannalla on saanut väistyä ja hajotettu pois uuden kaavoituksen tieltä. Näin ollen Opettaja Sumeri Malmivuoren toive ei toteutunut kyseessä olevan rakennuksen siirrosta Muinan mäelle. 

Olavi Hannula