Kollanperkko

Kollanperkk / -oho ,/ -ost

Soukaisten kylän peltoalueen itäreunalla, Suomelan talon kohdalla sijaitseva peltolohko, kooltaan noin 3 ha. Paikantamispiste (61º 4,816’ N, 21º 34,713’ E) on alueen koilliskulmassa.

Vanha Heikintalon pelto, jonka nimen alkuperästä voi päätellä vain, että se on raivattu metsästä pelloksi. Lohko jaettiin vuonna 1911 kahdelle talolle, Suomelalle ja Ruoholalle.  

Aina Lähteenojan Rauman kaupungin historiassa osassa I sivulla 35 mainitaan Soukaisen Kollanperkko muistona kaskiviljelyksestä ja maanraivauksesta tämän seudun asutuksen varhaisen vakiintumisen ajalta.

Leo Soukainen, Eeva Yrjänen