Kurisevamäki

Vasaraisten kylän etelälaidalla, peltoaukean ja Vähäjärven taustalla ( kylän suunnasta) kohoava mäkialue.

Tietoa nimen alkuperästä ei ole. Laurin tilasta 1880-luvulla erotettu tilan eteläinen osa "Uusitalo", sen päärakennus ja talouskeskus on rakennettu tälle mäelle v. 1888. Juho Uusitalo ja vaimonsa Kristina os. Yrjälä olivat avioituneet 1886 ja heidän uudistilastaan ovat suvun muut jäsenet sanoneet. että "Uusitalo sijaitsee Kurisevan mäellä".

Edellä mainittu Kristina Uusitalo (s. 1866 k. 1948) oli äitini Elli Sainion os. Uusitalo (s. 1905, k. 1988) äiti, joka asui kuolemaansa asti syytinkiläisenä Uudessatalossa. Hän käytti vielä vanhakin sanontaa "Kurisevamäki" puhuessaan kylän toisella laidalla asuvien lastensa ja muiden sukulaistensa kanssa. Hänen Vasaraisilla asuvat lapsensa olivat  Fanni Vainio, Selim Uusitalo, Onni Uusitalo ja samaa taloutta asuva nuorin tyttärensä Elli Sainio. Edellä mainittujen sisarusten lapsista monet ovat vielä elossa joukossamme.

Ihan vatsa kurisee? Onko nälän tunteella (vatsan kurina) ja paikannimellä "Kurisevamäki" jotain yhteistä?

Kurisevamäen asutuksesta ennen vuotta 1888: Vähäjärven etelärannan puoleisen kallion laella ja sen tuntumassa olevalla kedolla on ollut kaksi pientä tulisijan omaavaa rakennusta - torppaa, joiden sokkelikivet ja muurinpohjat ovat vieläkin maastossa havaittavissa. Samalla kedolla n. 20 metrin päässä lähimmästä sokkelista on ollut "sudenkuoppa", jonka voi vieläkin maastossa tunnistaa. Kuopan pohjalta kasvaa nykyisin vanttera koivu, jonka iäksi arvioisin lähes 100 vuotta. Koivu oli jo 1940-luvun lopulla suurikokoinen, kun kirjoittaja pikkupoikana leikki sudenkuopan hiekkakumpareella ja -kedolla. Tämän kedon ja raunioiden tarinaa on kertonut kirjoittajalle oma isäni, Lauri Sainio aikanaan.

Markku Sainio