Kuturimäki

Sijaitsee Soukaisten kyläaukean eteläpäässä. Nimi on tullut vieressä länsipuolella, metsänreunassa sijaitsevan mutkaisen peltokuvion mukaan. Pellon nimi on Kuturivainio.  Paikantamispiste (61° 4,469’ N, 33,955’ E) sijaitsee pellon eteläpäässä. 

Aino Kivekäs tuli talvella suojaiselta metsätieltä kyläaukean syrjään rekineen hevosineen Kuturimäen päälle, tuuli pohjoisesta, ja hän totesi: "Kuturimäki o mailman kylmin paikk."

Leo Soukainen