Lonkin tanhua

tanhuv

Lonkin tanhuv on tilustien tapainen Vasaraisten kyläaukeaman eteläistä laitaa myötäilevä, aikoinaan hyvin heikkokuntoinen tie. Tie liittyy nykyiseen Rauma - Kodisjoki tiehen itäisestä päästään (61º 5,014' N, 21º 35,865' E), kun taas läntinen pää (61º 5,192' N, 21º 34,996' E) liittyy nykyiseen Ihamon tiehen entisen alakoulun kohdalla. 

Pituudeltaan tie on n. 1 km, ehkä vähän runsaampikin. Vähäistä asutusta Lonkin tanhuan varrella on varhaisempina aikoina ollut jo pitkäänkin, tanhuan tarjotessa kulkuyhteydet asukkaille kahteenkin suuntaan. Paitsi, että tanhua oli asukkaiden käytössä, erityisen merkittävä rooli sillä oli myöskin kylän keskustan tilojen karjanhoitoa ajatellen.
 
Koska vielä 1800 - 1900 -lukujen taitteessa kylän läpi Vähäjärvestä Koijärveen laskeva Ihamonoja oli tulva-altis eikä nykyisin Karitanhuana tunnettua tieosuutta vielä oltu rakennettu paremmin liikennöitävään kuntoon, kylän tilojen karjat, joilla olivat laidunmaat kylän etelä- ja kaakkoispuolella, oli ajettava ns. Karjasillan kautta laitumille ja takaisin. Osana Lonkintanhuaa oleva Karjansilta ylittää Ihamonojan entisen alakoulun kohdalta noin 150 m etelään. Nimen Karjasilta uskotaan juontavan juuri kerrotusta, koska karjalle ei ollut muuta mahdollisuutta Ihamonojan ylittämiseen.
 
Voisi olettaa nimen Lonkintanhuv (nyk. Lonkintie) alkuosan juontuvan ruotsinkielen sanasta lång=pitkä ja johtuvan mainitusta pitkästä karjankuljetusmatkasta.

Teuvo Paattio