Loukkvainio

Loukkvaini

Noin 2 hehtaarin laajuinen pelto, joka sijaitsee Kotovainiosta länteen, välittömästi Antimuorinmäen länsipuolella. Paikannuspiste (61º 4,682’ N, 21º 33,790’ E) on pellon kaakkoisnurkassa.  

Vanha Isontalon viljelyskartan kuvio, joka oli monen loukkoinen, kunnes Hj. Williams raivasi melkein kaikki pellon karit, so. kiviset saarekkeet, pelloksi.

Leo Soukainen