Löytyjärvi 

Sijainti: Varijärven ja Pitkäjärven puolivälissä. 

Nimi viittaa siihen, että rantaniittyjä on joskus käytetty laitumena. Ks. sanaluettelo.

Vuonna 1955 tehdyn kuivatuksen takia järven vesi laski yli puoli metriä. Nyt se on siitä huolimatta tehokkaassa virkistyskäytössä ja huviloita on useita. 

Järvessä on yksi iso yli puoli metriä vedenpinnan yläpuolella oleva kivi jota on sanottu Kiiskiskiveksi. 

Leo Soukainen