Mäentausta

Suomelan talosta itään noin ½ km Susihaan ja Mäentaustan kallioiden välissä oleva, Touko Yrjäsen omistama pelto. Paikannuspiste 61 º 4,738’ N, 21 º 35,321’ E sijaitsee Susihaan reunassa.

Pellon reunalla on edelleen varastona toimiva vanha suuli. Menneinä aikoina kaukana taloista olevilla pelloilla oli usein lato tai myöhemmin lautasuuli heinien ym. rehun säilytystä varten. Talvella oli hyvää aikaa ajaa heinät vähitellen karjalle.

Pellon itäreunalla, Mäentaustan kallion juurella on ollut vanha reunoiltaan sammaloitunut, kirkasvetinen lähde, joka 1980-luvulla hävisi ojankaivuun seurauksena. Kallion takana, Hepoalhon kulmilla asuvat ihmiset hakivat vuosikymmenien, ehkä vuosisatojen aikana lähteestä vettä, erityisesti kuivina aikoina. Myös peltotyötä tekevillä oli tapana juoda lähteen raikasta vettä.

Eeva Yrjänen