Niitossua 

/ -suaho 

Niitossuo

Soukaisten kyläaukean eteläpuolella, kylätiestä noin 0,5 km itään sijaitseva, noin 1 hehtaarin laajuinen pelto. Paikannuspiste (61º 4,402' N, 21º 34,577' E) on pellon pohjoispäässä.  

Lietesavimaa-alue, joka on ollut jo yli sata vuotta viljelyksessä, eikä eloperäistä mutaa ole missään. Vain osa 'suo' nimessä viittaa pellon alkuperään. 

Leo Soukainen