Paratiisi 

Paratiisi 5:5 -niminen asuntopalsta, pinta-alaltaan 0,765 ha, sijaitsee Vasaraisten kyläaukean keskivaiheilla olevan louhikkokumpareen tuntumassa; tilan rakennukset sijaitsevat tämän eteläpuolella. 

Tilan viimeisen emännän Aune Aaltosen os. Lehtinen (29.07.1926-16.04.1996) tiedetään muistitietona kertoneen, että Paratiisin ensimmäiset asukkaat Laihoset (etunimiä ei tiedossa) asuivat tilalla ns. nautintaoikeudella suhteessa Jokelan 5:2 kantatilaan jonka palveluksessa silloinen emäntä oli ollut.

Laihosten toimesta rakennettiin Paratiisiin ainakin tuvan ja kaksi huonetta käsittävä asuinrakennus ja todennäköisesti myöskin välttämättömiä talousrakennuksia. Muistitieto kertoo, että rakentaminen oli tapahtunut vuodesta 1908 alkaen. Laihosten asuminen tilalla jatkui edellä mainitusta ajankohdasta aina vuoteen 1925, jolloin uusiksi asukkaiksi tulivat Johan (s. 1895) ja Ellen (s.1900) Lehtinen. Heidän omistuksessaan tila lohkottiin itsenäiseksi tilaksi em. Jokelan tilasta vuonna 1928. 

Johan ja Ellen Lehtinen isännöivät Paratiisia kuolemaansa saakka. Sen jälkeen v. 1976 omistus siirtyi heidän tyttärelleen Aunelle ja hänen puolisolleen Lauri Aaltoselle (s.12.08.1924). Jälkimmäinen on viime vuodet asunut puolison kuoltua Paratiisissa leskenä. 

Paratiisi on saanut laajempaakin huomiota, sillä Satakunnan Seutukaavaliitto on huomioinut sen koko maakuntaa käsittävässä Satakunnan rakennusperinne -kirjassaan maininnalla, että Paratiisi on maisemallisesti erityisen huomionarvoinen kohde.
 
Teuvo Paattio