Reilmansuo

Reelmajärven rantaan ulottuva, sen pohjoispuolella sijaitseva suo.

Isto Rauha on kaivanut ojia tällä suoalueella heti 1950-luvun alussa. Aino Kivekäs oli työn valvojana. Kaivaessaan ojaa Isto löysi yksipuisen ruuhen, joka oli vähän rikki, ja sitten vielä palasia toisestakin ruuhesta. 

Käsin kaivettiin myös Kämpäntien (toiselta nimeltään Reelmäntie) ojia aina kämpälle asti. Eino Rantanen rakensi metsäkämpän tulevien metsänhoitotöiden tarpeisiin. 

Isto Rauha