Takahaka 

Takahaka-niminen peltolohko sijaitsee Salijärven rannalla (61° 4,287' N, 21° 36,803' E). 

Takahaan viljelyn mahdollisti Sali-, Pitkä-, Löytty- ja Varijärven laajamittainen ojien perkaus 1940-luvun alussa, jolloin näiden järvien vedenpinta laski huomattavasti. Alueen pinta-ala on vajaa hehtaari. Nimi on tullut siitä, että tämä on takimmainen alueen hakamaista. 

Olavi Hannula