Toltron silta ja Toltron kaivo

/ silt / sillall / sillalt
/ -kaev / -kaevost / -kaevos/ -kaevolt

Toltron kaivon paikka ja silta sijaitsevat Vasaraisten kylän keskustasta noin 250 metriä nykyistä Nihattulantietä, kohdassa, jossa tie ylittää Nairastenojan (61° 5,350’ N, 21° 36,156’ E). Toltron kaivo oli nykyistä siltaa edeltäneen kivistä holvatun sillan välittömässä tuntumassa.

Kaivon hirsirakenteinen kehikko, noin 3 x 3 metriä, oli upotettu jonkin verran ojan pohjaa syvemmäksi. Sillan ja kaivon alkuperäisistä rakentamisajankohdista ei ole tarkkaa tietoa, mutta luultavaa on, että ainakin silta olisi hyvinkin varhaiselta ajalta. Se lienee ollut alkuaan puurakenteinen aina 1800-luvun loppuvuosikymmenille saakka, jolloin holvattu kivisilta tiettävästi rakennettiin. Rakentaja oli vasaraislainen kivirakentamisen taitaja Emmanuel Aro. Ks. oheista ”Toltron sillan tili” –dokumenttia. Toltro-nimen alkuperästä ei ole tietoa.

Eräänlaiseksi lentäväksi lauseeksi kansan suuhun on jäänyt sanonta, että ”kaikk vasararaistelaise ova syntynn Toltronkaevost”. Ei siis ollut haikara tuonut.

Teuvo Paattio