Varirahka

Varijärven länsi- ja eteläpuolella sijaitseva suo (rahka - ks. täältä). Koordinaattipiste 61º 3,978’ N, 21º 34,503’ E on sen lounaisimmassa päässä.

Osa suosta raivattiin pelloksi sen jälkeen, kun kuivatussuunnitelma toteutui ja vesi laski järvessä yli puoli metriä.

Leo Soukainen