Virkasen kaivo

kaev/-kaevos/-kaevoll/-kaevost

Luonnonlähde, joka oli lähistöllä asuneiden asukkaiden vedenottopaikka, varsinkin kuivina aikoina, omien kaivojen kuivuttua. Lähde sijaitsee nykyisellä Kuusiston maalla, talon pihapiiristä noin 200 metriä pohjoiseen olevan tekolammen lähituntumassa (61° 5,621’ N, 21° 36,073’ E).

1960-luvun lopulla lähteestä rakennettiin putkiyhteys palvelemaan Kuusiston tilan vedentarvetta. Tällöin lähde myös varustettiin betonisella kansirakenteella. Lähde on edelleenkin Kuusiston tilan käytössä.
Nimensä lähde lienee saanut lähistöllä asuneelta Virkasen perheeltä, jonka vedenottopaikkana lähde niinikään aikanaan oli.

Teuvo Paattio/Annikki Palonen